Publicaties

Laekdal wandelfolder i.s.m. de gemeente Tremelo

Deze wandeling gaat hoofdzakelijk door het valleigebied van Dijle en Grote Laak, de grootste aaneengesloten groene zone van de gemeente. Vanuit het centrum van Tremelo bereiken we Kalvenne, een kleinschalig landbouwgebied, het Veldonkbroek. Bemerk het contrast van natuurlijk bos en aangeplante populierenbossen, met daarnaast verruigde vochtige akkers en verlaten hooi- en graslanden. Daarna volgen we de kronkelende Dijle, met weidse uitzichten, en komen we via Ninde terug in Tremelo. De route is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes van de provincie Vlaams-Brabant.

Download de folder


Leven tussen Demer en Dijle: ontdek de Laakvallei!

Natuur langs de Grote Laak voor iedereen!

De onbekende natuur langs de Grote Laak verkennen zal je verrassen. We nodigen iedereen uit om een kijkje te gaan nemen Want dit gebied is onbekend, en onbekend is blijkbaar onbemind. Want je zal met ons akkoord zijn dat deze waterloop en haar vallei beter verdienen, dat snel werk moet gemaakt worden van genoeg en zuiver water in de Laak. En dat dit gebied voor natuurliefhebbers, wandelaars en op termijn mogelijk zelfs hengelaars, heel veel mogelijkheden biedt die je niet zou verwachten zo dicht bij huis.

Download de folder


Beleidsrapport: Vallei van de Grote Laak, aanzet tot discussie.

Door het kwijtraken van haar natuurlijke watertoevoer is de Laak herschapen tot een open riool, met in droge periodes monotone, verruigde bedding en oevers en een sterk uitgedunde, soortenarme plantenwereld. Een studie (uitgevoerd door Aeolus) heeft nochtans aangetoond dat de Laakvallei talrijke potenties heeft. De betrachting is om natuurbehoud en –ontwikkeling en waterzuivering te combineren met maatregelen tegen verdroging. Het sluitstuk hierbij vormt het herstel van de verbinding van Demer en Laak. Hierdoor kan de onbewoonde vallei haar waterbergende functie opnemen om zo de wateroverlast in de woongebieden stroomafwaarts te vermijden.

Lees het rapport


Ons heem, tijdschrift over lokaal erfgoed in Vlaanderen

Geologisch is de Laak, officieel de Grote Laakbeek, de oudste bekende bedding van de Demer tussen Aarschot en de Dijle. Hij is ontstaan zo’n 150.000 jaar geleden, gedurende de laatste ijstijden. Op basis van geologische studies in het samenvloeiingsgebied van Demer en Dijle kan de evolutie van de benedenloop van de vlakterivier de Demer en het rivierlandschap worden geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de huidige waterloop van de Grote Laakbeek vloeit in een oude valleistrook van de Demer.

Download het Laak-artikel in 'Ons Heem', 2008/2


Laakkaartenboek

Het Laakkaartenboek bevat een reeks opeenvolgende kaarten van de Laakvallei tussen Aarschot en Tremelo. De oudste kaart dateert van 1597, de meest recente van 2002. Telkens worden opvallende of interessante merkpunten of aantekeningen besproken, zowel wat historische gebouwen, landschap, grondgebruik, ingrepen op de waterloop en in de vallei, en nog veel meer. Op het zijluik van elke kaart wordt aangegeven wat waar af te lezen valt en wordt eveneens informatie verstrekt over de cartograag en de ontstaansgeschiedenis van de kaart.

Een fragment: klik hier...


Laakwoordenboek

Wie meer informatie wil over toponiemen, kastelen, de diverse laken, bruggen enz. kan terecht in het Klein Historisch Woordenboek.

Bekijk hier enkele fragmenten...

Dit boekje is te koop bij...