De Grote Laakbeek

Natuurpunt ijvert voor een levende Laak. De Grote Laakbeek was ooit een onbevaarbare nevenloop van de Demer, die zich ter hoogte van Aarschot afsplitste om in Tremelo (Ninde) in de Dijle uit te monden. Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer ter hoogte van Aarschot begin jaren 70 raakte de Grote Laakbeek haar natuurlijke wateraanvoer kwijt. Nu wordt de beek alleen nog gevoed door afval- en regenwater. Natuurpunt ijvert voor het herstel van de verbinding met de Demer, zodat de Grote Laakbeek terug watervoerend en dus ook aantrekkelijk wordt.